Najnovšia metóda
e-learningu jednoducho a efektívne

Vzdelávajte sa vo vašej firme online!

Vyskúšajte

Čo vám prinášame:

Vďaka modernému vzdelávaciemu systému sa vo vašej firme zvyšuje efektivita práce vašich zamestnancov a znižujú sa náklady. Eliminujete výdavky najmä na lektora, logistiku, prenájom miestnosti a zároveň šetríte čas zamestnancov.

Kurzy sú metodicky navrhnuté tak, aby motivovali zamestnancov k lepšiemu pracovnému výkonu.

Jednoduchosť, prehľadnosť a rýchly systém šetria vašej firme čas aj peniaze.

 • Neobmedzený počet užívateľov, ktorí môžu vytvoriť test
 • Neobmedzený počet pripravených testov
 • Neobmedzený počet študijných materiálov
 • Užívateľ môže absolvovať test neombedzený počet krát

Prihlásenie

Jednoduchá a rýchla registrácia do kurzu. Každý účastník kurzu po úspešnom prihlásení získa prístup do kurzu a absolvuje ho v čase, kedy mu vyhovuje.

Testy

K dispozícii sú 3 typy testov:

 • Štandardné testy - otázka + odpoveď
 • Video testy - počas prehrávania videa sa v určitom bode zobrazí testovacia otázka
 • Testy formou prezentácie - po prehrávaní slajdov sa zobrazí testovacia otázka

V testoch sa užívateľ stretne s 3 typmi odpovedí:

 • 1 správna odpoveď,
 • viac správnych odpovedí
 • zodpovedanie zoraďovacou metódou.

Školenie

Študijné materiály sú rozdelené do prehľadných kategórií, ktoré si užívateľ zvolí podľa zadania a inštrukcií zamestnávateľa. Jednoduché šablóny prevedú užívateľa testom intuitívne, s cieľom maximalizovať efektivitu štúdia.

Certifikáty

Po úspešnom absolvovaní testu si môže užívateľ vytlačiť certifikát vo formáte .pdf a tým zvýšiť svoju kvalifikáciu v konkrétnom odbore.

Výhody LearningBee:

 • Úspora financií na vzdelávanie
 • Flexibilita miesta aj času absolvovania testu
 • Úspora času zamestnancov na školenia
 • Kontrola vzdelávania a vyhodnocovanie
 • Možnosti motivácie zamestnancov
 • Záživnosť a rôznorodosť kurzov
 • Udržateľnosť vzdelávania zamestnancov
 • Vzdelávanie pod jednou strechou
 • Jednoduchý onboarding
 • Škálovateľnosť testov
 • Široké možnosti využitia v praxi
 • Okamžitý prístup k výsledkom
 • Certifikát o úspešnom absolvovaní školenia

Chcete si ho vyskúšať?